Kergetőzés

Pörgetős könyv

[album: http://zador.org/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/kergetozes/]

A pörgetős könyvhöz, mint médiumhoz úgy jutottam el, hogy egy egyszerű, mozgókép megjelenítésére alkalmas installációs megoldást kerestem, melynél a nézőnek a mű megismeréséhez fizikai kontaktusba kell lépnie a tárggyal, némikép intim közelségbe kerülve azzal. Ez a könyv az első kisérletem a technika ilyen módon való használatára.

A falra szerelt könyv két irányból nézhető, pörgethető. Mind a két szekvencia az ablakomból készült és a 2008. szeptember 20-i eseményeket mutatják. A lassan két éve zajló eszetlen nyilas örjöngéseket és az arra replikázó rendőri attakokat az első incidens óta dokumentálom fotópixillációk formájában. A két tömeg – a „békés tüntetők” és a rendőrök – mozgását a néző befolyásolja.

Kiállítva:
2008 Videók és Installációk, Videospace
2009 Két Férfi méregeti egymást, Pelikán Galéria
2009 FIKA, Pécs