OCTV

hely-specifikus videó installáció

[album: http://zador.org/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/octv/]

Az OCTV (Open Circuit Tele Vision) a stuttgarti Kunstverein-ban 2006 őszén rendezett „City Spectacle” (Városi spektákulum) workshop-ot lezáró nemzetközi kiállításra készült munkám. Alapkoncepcióm egy olyan mű létrehozása volt, ami a hagyományos táblaképekre jellemző reprezentációt kiiktatva – „megtagadva” – önmaga válik spektákulummá. A munkafolyamat eredménye egy hely-specifikus videó installáció lett.

A múzeum épületének fő- és hátsó homlokzatánál – légvonalban egy egyenesen – helyeztem el a két ember méretű fekete, szoborszerű dobozt. Mind a két dobozban egy-egy TV képernyő és ipari kamera volt elhelyezve, amelyek direkt összeköttetés révén a másik homlokzaton álló dobozhoz továbbították a képet. A főhomlokzaton álló képernyőn a hátsó homlokzat környezete volt látható, és fordítva. A terminálok pozíciójából kifolyólag a hátsó téren „elrejtett”, annak idején sok politikai és társadalmi vitát kiváltó Stammheim emlékmű (Olaf Metzel, 1984) a fő homlokzatra, és így a város főterére került ki.

Az installáció –a napjainkban oly divatos interakció helyett- az interferencia módszerével operál, ezáltal kényszerítve állásfoglalásra a nézőket. A dobozok a reprezentativitás csapdáját megkerülendő önmagában létező spektákulumként, virtuálisan semmissé téve (tagadva?) a „white qube”-nak otthont adó és egyben reprezentáló épületet; működésük eredményeként magát a művészet intézményét is megkérdőjelezik.